Trại Nấm Tiên Thảo hơn 30 năm kinh nghiệm nuôi trồng nấm tươi các loại như nấm bào ngư,nấm sò,nấm cẩm thạch..tất cả loại nấm tươi nuôi trồng tại trại nấm Tiên Thảo theo dạng hữu cơ đảm bảo sạch,không sử dụng hóa chất.

No products were found matching your selection.