Showing the single result

Nấm linh chi đỏ Nhật Bản loại Hồng Chi trồng tại Đà Lạt có chứa hàm lượng dược tính mạnh nhất trong các chủng giống linh chi đỏ trồng tại Việt Nam.

Nấm Linh Chi Đỏ Nhật Bản ( Hồng Chi)

Nấm Linh Chi Đỏ giống Nhật Bản

1.000.000