Showing the single result

Nấm linh chi đỏ Đà Lạt là chủng giống đặc thù được phát hiện và nuôi trồng tại Đà Lạt và thường được gọi tên là Nấm Hồng Chi Nấm linh chi đỏ Đà Lạt Loại Hồng Chi có chứa hàm lượng dược tính mạnh không thua gì các chủng giống linh chi đỏ nuôi trồng tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt

Nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt

900.000