Showing all 4 results

Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ là thành phần quan trọng nhất trong cây nấm linh chi đỏ vì bào tử nấm linh chi đỏ chứa 75 % hàm lượng dược tính so với cây nấm linh chi đỏ

Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ

Bào Tử Linh Chi Đỏ Hàn Quốc

450.000 

Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ

Bào Tử Nấm Linh Chi Nhật Loại Xích Chi

350.000 

Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ

Bào Tử Nấm Linh Chi Việt Nam

250.000 

Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ Nhật Bản

Bột Bào Tử Linh Chi Nhật

400.000