Showing all 4 results

Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát được thái lát mỏng để tiết kiệm thời gian nấu và dễ tan nhanh các dược chất trong nấm khi nấu thời gian ngắn

Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát

Nấm Hồng Chi Đà Lạt Thái Lát

450.000 

Nấm Linh Chi Đỏ Hàn Quốc

Nấm Linh Chi Đỏ Giống Hàn Quốc Thái Lát

500.000 

Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát

Nấm Linh Chi Đỏ Giống Nhật Thái Lát

400.000 

Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát

Nấm Linh Chi Đỏ Việt Nam Thái Lát

350.000