Showing all 4 results

Nấm Linh Chi Đỏ Loại Hồng Chi có chứa hàm lượng dược tính mạnh có khả năng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đang bị bệnh ung thư,và các bệnh mãn tính ….

Nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt

Nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt

900.000 

Nấm Linh Chi Đỏ Loại Hồng Chi

Nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt

450.000 

Nấm Linh Chi Đỏ Nhật Bản ( Hồng Chi)

Nấm Linh Chi Đỏ giống Nhật Bản

1.000.000 

Nấm Linh Chi Đỏ Loại Hồng Chi

Nụ Nấm Linh Chi Đỏ

500.000